taken

mede-schrijven/redactie/vertaling van zaalteksten en andere teksten, redactie van catalogus

redactie/vertaling van catalogusteksten
 

workshop over media-archeologie, found footage en vormen van artistieke toe-eigening

duotentoonstelling met Jonathan Brown, nieuwe puzzlecollages

mixing en artwork voor komend album

reguliere redactie/vertaling van Public Program aankondigingen en zaalteksten (incl. Jordan Wolfson, Nalini Malani, Carlos Motta)

video essay/performance-lezing: redactie/vertaling van teksten en ondertitels

proofreading/revisie van juridische, medische en beleidsmatige vertalingen